David Teržan

David Teržan

Odvetnik

PODROČJA DELOVANJA

  • gospodarsko pravo,
  • odškodninsko pravo,
  • nepremičninsko pravo,
  • pogodbeno pravo,
  • kazensko in prekrškovno pravo,
  • izvršilno pravo.

Odvetnik David Teržan je strokovnjak na področju civilnega in gospodarskega prava. Poglobljeno se ukvarja tudi z zahtevnejšimi odškodninskimi zadevami ter pogodbenim pravom. Stranke zastopa v različnih nepremičninskih zadevah, v postopkih dednega prava ter na področju izterjave terjatev. Že med študijem je opravljal študentsko delo v Odvetniški pisarni Teržan, kjer je svojo karierno pot tudi nadaljeval. Tekom odvetniške poklicne poti je pridobil bogate izkušnje na različnih pravnih področjih, predvsem na področju civilnega prava in gospodarskega prava, saj stranke že vrsto let uspešno zastopa pred sodišči v zadevah gospodarskega, odškodninskega, nepremičninskega, pogodbenega in izvršilnega prava.