Denis Potočnik

Denis Potočnik

Odvetnik

PODROČJA DELOVANJA

  • odškodninsko pravo,
  • nepremičninsko pravo,
  • pogodbeno pravo,
  • gospodarsko pravo,
  • družinsko pravo,
  • kazensko in prekrškovno pravo,
  • izvršilno pravo.

Odvetnik Denis Potočnik je na ljubljanski Pravni fakulteti diplomiral leta 2013, po končanem študiju je opravljal sodniško pripravništvo na Višjem sodišču v Celju. Vse od opravljenega pravniškega državnega izpita v letu 2016 pa opravlja poklic odvetnika in se ukvarja zlasti s področjem gospodarskega, obligacijskega in stvarnega prava, specializiran pa je tudi za področje gradbenega prava in pogodb FIDIC. Njegov poklicni moto je »V pravu niso pomembne samo besede, ampak tudi dejanja«.