Odškodninsko pravo

Vsi poznamo rek »nesreča nikoli ne počiva«, in res so nesreče, žal, del našega vsakdanjega življenja. Zgodijo se lahko v vsakem trenutku ter jih le s težavo predvidimo in preprečimo. V Odvetniški pisarni Teržan se tega zavedamo, zato smo pripravili učinkovit načrt, kako najbolje pristopiti k reševanju posledic nezgod.

Če se vam pripeti škodni dogodek, kot je na primer prometna nesreča, poškodba pri delu, smrt bližnjega, ugriz psa, padec na javni ali zasebni površini ali druga nesreča, se s posledicami le-tega pogosto znajdete sami. Takrat oškodovanec potrebuje kakovostno pomoč pravnika, ki je strokovnjak na področju odškodninskega prava, ki ureja pravice in obveznosti vpletenih v škodni dogodek. Posledice škode so lahko premoženjske ali nepremoženjske. Premoženjska škoda je škoda, ki se odraža na zmanjšanju premoženja, kot je na primer škoda na vozilu, osebnih predmetih, nepremičninah, izgubljenem dobičku (s tem povezani rentni zahtevki ipd.). Nepremoženjska škoda je škoda v smislu telesnih bolečin, strahu, duševnih bolečin zaradi zmanjšanja življenjskih aktivnosti, duševnih bolečin zaradi skaženosti (brazgotine, opekline, amputacije, šepanje ipd.).

Ker vsak škodni dogodek še ni podlaga za uveljavljanje odškodnine, vam svetujemo, da skupaj s strokovnjakom skrbno pretehtate, kakšne pravice imate, in uveljavljate zgolj zahtevke, s katerimi boste uspešni. Za uspešno uveljavljanje odškodninskega zahtevka je namreč potrebno, da so podane vse predpostavke odškodninske odgovornosti. Naša pisarna že 30 let zastopa oškodovance iz najzahtevnejših škodnih dogodkov in jim nudi kakovostno in pošteno storitev. Strankam »ne gradimo gradov v oblakih«, ampak jim realno svetujemo, kako na hiter in ekonomičen način zavarovati njihove pravice in uveljaviti odškodninske zahtevke.

Zavedamo se, da ima lahko škoda občuten vpliv na posameznikovo življenje. Z našim načinom dela si želimo ta vpliv čim bolj omiliti. Razumemo, da je oškodovanec po nastanku škode v ranljivem položaju, v katerem se mogoče niti ni zmožen spopasti z njenimi posledicami. V naši pisarni smo vam pripravljeni v tej težki situaciji pomagati. Vse, kar morate storiti, je, da po škodnem dogodku čim prej stopite z nami v stik. Za nadaljnje postopanje poskrbimo mi. Pri tem upoštevamo, da je vsaka nezgoda svojevrstna, razlikuje se glede na splet okoliščin, v katerih je nastala, glede vpletenih subjektov in glede nastalih posledic, zato že v prvi fazi našega postopanja stranki pozorno prisluhnemo, nato pa svoje storitve prilagodimo v skladu z njenimi potrebami. Trudimo se ne le s strokovnostjo, temveč tudi z empatijo in razumevanjem stranke priti do rešitve oziroma stranki zagotoviti pravično odškodnino.