Pogodbeno pravo

Ste vedeli, da ste mogoče danes že sklenili kakšno pogodbo, pa se tega niti ne zavedate? S tem ko ste za neko blago plačali določen znesek, ste se strinjali s predmetom in ceno nakupa oziroma ste se strinjali z bistvenimi sestavinami pogodbe. Dobro se je zavedati, da že zgolj nakup kruha v trgovini pomeni sklenitev pogodbe.

Ljudje vsak dan stopamo v enostavna in kompleksna razmerja, s katerimi se oblikujejo medsebojne obveznosti in pravice. S tem postanemo pogodbeniki oziroma pogodbene stranke. Za to se najpogosteje odločamo, ker želimo doseči nek pravno-ekonomski cilj, zato se moramo glede nečesa sporazumeti. Pogodba torej predstavlja sporazum, ki pa je veljaven le, če pride do soglasja volj pogodbenih strank. Pogodba je sklenjena, ko pogodbeni stranki dosežeta soglasje volj o bistvenih sestavinah. Bistvene sestavine pa se razlikujejo glede na naravo in
vsebino sporazuma, ki ga pogodbeni stranki želita skleniti. Na primer, pri
kupoprodajni pogodbi sta to predmet prodaje in cena.

Najpogosteje težavo predstavlja ravno pridobitev soglasja volj, za katerega so pogosto potrebna večplastna pogajanja med pogodbenimi strankami. Že na tej točki pa vam lahko pomagamo, da v nadaljevanju ne pride do nepotrebnih zapletov. Odvetniška pisarna Teržan ima bogate izkušnje s koordiniranjem, pogajanji in usklajevanjem pričakovanj strank, vsebinskim preverjanjem in sestavljanjem pogodb ter ne nazadnje z uspešnim sklepanjem pogodb in izvedbo pravnega posla. V kolikor želite skleniti pogodbo, pa ne veste, kako pristopiti k zadevi, vam odvetniki iz Odvetniške pisarne Teržan nudimo kakovostno
strokovno
pomoč že pri samem svetovanju v zvezi s pravicami in obveznostmi strank v konkretni situaciji ter pravnimi posledicami predvidenega posla. Prav tako vas nadalje vodimo skozi celoten proces do uspešne sklenitve in realizacije pravnega posla. Naše izkušnje v pogodbenem pravu segajo predvsem na področja gospodarstva, zavarovalništva, nepremičnin, premoženjskega, delovnega in dednega prava.

Do zapletov pa največkrat prihaja pri sami interpretaciji vsebine sporazumov in posledično do sodnih sporov med pogodbenimi strankami. V tem primeru vam nudimo strokovno pravno pomoč pri zastopanju vaših pravnih interesov pred sodiščem in ves čas stremimo k temu, da se zadeva z največjo stopnjo skrbnosti reši v vašo korist. Pri tem se poslužujemo tudi izvensodnih pogajanj, in sicer z željo, da se spori za stranke rešijo karseda hitro in finančno ugodno.